อันดับ1 ในมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้


แผยแพร่วันที่ : 2020-10-28 11:30:30

มหาวิทยาาชภัฏนครศรีธรรมราช  อันดับ1 ในมหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ ‼️ ในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2019

 

ติดอันดับ 2 จาก ม. ราชภัฏทั่วประเทศ (อันดับ 1 เป็นของ มรภ. เพชรบุรี)

ติดอันดับ 19 จาก มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ติดอันดับ 334 จาก มหาวิทยาลัยทั่วโลก

 

UI Green Metric World University Ranking เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี มีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก “UI GreenMetric 2019” โดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (UI GreenMetric World University Rankings) ประกาศผลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกเข้าเกณฑ์ร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 780แห่ง (ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก)

 

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้คะแนนรวม 5250 Points 

ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 875

พื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1100

การจัดการของเสีย 900

การจัดการน้ำ 600

การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 775

ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 1000

 

 

ข้อมูลจาก : คุณอานนท์ แจ่มจันทร์ UI GreenMetric Commitee of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University